PSYCHOterapia

Luki navštevuje centrum Meraki Academy v Bratislave, kde sú mu poskytované terapie pre deti s detským autizmom, založené na behaviorálnych princípoch, Floortime (DIR), s cieľom zlepšenia komunikačných zručností, komplexného vývinu, hlavne v tých oblastiach, v ktorých má Luki ťažkosti (motorika, komunikácia, sociálne zručnosti, poznávacie schopnosti, sebaobsluha, správanie) s cieľom dosiahnutia čo najvyššej možnej miery samostatnosti. Návštevy tohto centra mu veľmi pomáhajú v komunikácii a socializácii.

Centrum navštevujeme dva krát do týždňa a terapia trvá 75 minút. Na starosti ho má psychologička Bc. Rebeka Gardoňová, ktorá sa snaží Lucaska naučiť komunikovať gestami. Momentálne pracujeme na generalizácii predmetov a učenia ukazovania na predmety o ktoré má záujem aby si ich vedel vypýtať. V budúcne by mohol komunikovať pomocou kartičiek, špeciálneho tabletu a dúfame že aj slovne a Luki bude vďaka odbornej pomoci aj rozprávať.

Terapeuti v centre pracujú pod supervíziou domácich a zahraničných odborníkov. V centre je zastúpený psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd. My ako rodičia sme zapojení a doma pracujeme podľa odporúčaní terapeuta na posilňovaní požadovaného správania.