Lucaskov svet

občianske združenie

Kto nášho Lucaska dobre nepozná, na prvý pohľad by povedal, že je to úplne normálne zdravé dieťa. Náš Luki ale odmalička bojuje s rôznymi diagnózami.

Rozhodli sme sa Lukimu založiť o.z. "Lucaskov svet", nakoľko náklady na rehabilitácie, aktivity a pomôcky sú stále vyššie a radi by sme Lukimu pomohli v jeho rozvoji čo najviac.

Lucasko sa narodil vo februári 2020 a javil sa ako bežné zdravé dieťa, no približne v 6. mesiaci sme začali vnímať jeho oneskorenie oproti rovesníkom (neštvornožkoval, nesedel..) Lekári nám tvrdili, že pri chlapcoch je mierne oneskorenie normálne a nemáme si s tým, že nie je "tabuľkový" lámať hlavu. No potom prišli ďalšie náznaky a začal sa pre nás nekonečný kolotoč vyšetrení, hospitalizácií a rehabilitácií.


Lucasko je dieťa s veľmi oneskoreným PMV (psychomotorickým vývojom), má CTP (centrálnu tonusovú poruchu), hypotonický a hypermobilný syndróm, výraznú valgozitu a kyfózu v Th-L oblasti. Stále nám preto nechodí a ani sa sám bez opory nepostaví. Minulý rok mu bol diagnostikovaný autizmus, z čoho vyplýva aj Lukiho oneskorený psychický vývin s vysoko narušenou funkčnosťou v prirodzenom prostredí. Je teda odkázaný na našu 24 hodinovú starostlivosť (je neverbálny, sám sa nenaje, neumyje, neuloží spať, je plne plienkovaný..) Táto diagnóza nám komplikuje jeho napredovanie a udržiavanie sociálnych kontaktov. Lucasko prekonal v roku 2022 aj epileptický záchvat a všetci dúfame, že sa uňho epilepsia plne nevyvinie.


Luki má teraz 3 roky, no vzhľadom na jeho stav nemôže ísť do škôlky a budeme s ním musieť zostať doma na rodičovskej dovolenke. Aby napredoval potrebuje pravidelné fyzioterapie, hipoterapie, psychologickú a špeciálno-pedagogickú pomoc, nutne potrebujeme špeciálny rehabilitačný kočík a špeciálne chodítko s príslušenstvom, čo si však vzhľadom na jeden príjem v domácnosti nemôžeme všetko dovoliť.

Práve na vyššie spomínané aktivity a pomôcky by sme radi využili akékoľvek finančné dary a Vaše 2%. Budeme vďační KAŽDÉMU, kto prispeje a rozhodne sa svoje 2% alebo akýkoľvek finančný dar venovať práve nášmu Lukimu.

  • IČO: 54333741 

  • IBAN: SK 38 1111 0000 0017 3384 6008


Ďakujeme ❤️