2% pre Lucaska

Venujte svoje 2% z dane pre o.z. Lucaskov svet

Vaše 2% z dane a dary budú predstavovať finančné prostriedky, ktoré budeme môcť využiť na pomoc Lucaskovi.

Momentálne sú pre neho najôležitejšie rehabilitácie, ktoré absolvuje s fyzioterapeutom Mgr. Rastislavom Jakubkovičom z centra Dinatos, ktoré mu pomáhajú spevňovať svalstvo aby sa Lucasko mohol v budúcne postaviť na nožičky.

Ďalej sú dôležité aj terapie s psychologičkou Bc. Rebekou Gardoňovou v centre Meraky Academy, kde sa špecializujú na detičky s poruchou autistického spektra a snažia sa Lucaska naučiť komunikovať gestami. V budúcne by mohol komunikovať pomocou kartičiek, špeciálneho tabletu a dúfame že aj slovne a Luki bude vďaka odbornej pomoci aj rozprávať.

Luki k svojmu fungovaniu potrebuje množstvo špeciálnych pomôcok (špeciálny rehabilitačný kočiar, špeciálne chodítko s príslušenstvom, ortézky a ortopedickú obuv na mieru), ktoré nie sú alebo sú len z časti hradené poisťovňou a sú natoľko nákladné, že príjem z 2% by bol pre ich zaobstaranie kľúčový.

Každému, kto sa rozhodne venovať Lucaskovi svoje 2% alebo finančný dar budeme neskonale vďační. Akékoľvek bližšie informácie radi poskytneme, neváhajte nás kontaktovať.

2% pre o.z. Lucaskov svet
2% pre o.z. Lucaskov svet

  • Prijímateľ: Lucaskov svet
  • Sídlo: Hlavná 491/52, Jelka, 925 23
  • Právna forma: občianske združenie
  • IČO: 54333741
  • Kontakt: Ing. Lucia Dobríková (predseda o.z.)


PREDVYPLNENÉ TLAČIVO NA DAROVANIE 2%

NA STIAHNUTIE