Ako na to


Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

 • požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"
 • vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane". Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 • Do 30.04.2024 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte na daňový úrad.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... )

Fyzická osoba (podnikateľ)

 • Do 31. 3. 2024 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 • Do koloniek uveďte tieto údaje:
 • IČO príjmateľa: 54333741
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Lucaskov svet
  Ulica: Hlavná 491/52
  PSČ: 92523
  Obec: Jelka
 • IBAN: SK3811110000001733846008
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... ).